BIBLIOGRAFIJA JERNEJE JEZERNIK ZA ALMO M. KARLIN

 

BIBLIOGRAFIJA JERNEJE JEZERNIK (1970–) ZA ALMO M. KARLIN

 

Knjige 2004

 

 

KARLIN, Alma M.
    Huaca : (Peru) / Alma Karlin ; iz nemščine prevedla Jerneja Jezernik. - Stuttgart : [s. n.], 2004. - 6 nevezanih str. ; 21 cm
COBISS.SI-ID 1025413240

 

 KARLIN, Alma M.
        Smrtonosni trn in druge nenavadne zgodbe iz Peruja in Paname : (izbor) / Alma Karlin ; izbrala in iz nemščine v slovenščino prevedla Jerneja Jezernik. - Stuttgart : [samozal.], 2004-2005. - 36 str. : ilustr. ; 21 cm

Podnasl. na ov. - Od kod sem prišla in kam sem šla / [Alma Karlin]: str. 3-5. - Prevod dela: Der Todesdorn und andere seltsame Erlebnisse aus Peru und Panama
821.112.2-992
COBISS.SI-ID 60285282

  

Knjige 2005

 

 

KARLIN, Alma M.
        Najmlajša vnukinja častitljivega I Chaa : zgodba s Kitajskega / [Alma Karlin ; poslovenila Jerneja Jezernik]. - Stuttgart : [samozal.], 2005. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: I Tschaos jüngstes Enkelkind. - Ov. nasl. - Avtorica navedena na ov.
821.112.2-32
COBISS.SI-ID 60288098

 

KARLIN, Alma M.
        O Joni san / [Alma Karlin ; poslovenila Jerneja Jezernik]. - Berlin : [samozal.], 2005. - 26 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: O Ioni san. - Ov. nasl. - Avtorica navedena na ov.
821.112.2-32
COBISS.SI-ID 60287074

  

 

KARLIN, Alma M.
        Smrtonosni trn in druge nenavadne zgodbe iz Peruja in Paname / [Alma Karlin ; poslovenila Jerneja Jezernik]. - Stuttgart ; Berlin ; Ulm : [samozal.], 2005. - 66 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Der Todesdorn und andere seltsame Erlebnisse aus Peru und Panama. - Ov. nasl. - Avtorica navedena na ov.

821.112.2-992

COBISS.SI-ID 60286050

 

 

Knjige 2006

 

KARLIN, Alma M.
    Japonske novele / [besedilo in ilustracije] Alma M. Karlin ; [poslovenila, spremna beseda Jerneja Jezernik]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 ([Celje] : Hren). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: O Joni san. - 700 izv. - Alma Karlin na japonskem ali poskus odgovora na vprašanje "Je še daleč do kraja, kamor so namenjene noge spoštovane neznanke z zahoda?" / Jerneja Jezernik: str. 75-119. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 961-218-633-2 : 3.500 SIT (14,61 EUR)
821.112.2-32
821.112.2.09Karlin A.
929Karlin A.

COBISS.SI-ID 227928832

 

 

Knjige 2007

 

KARLIN, Alma M.
    Japonske novele / [besedilo in ilustracije] Alma M. Karlin ; [prevedla, spremna beseda Jerneja Jezernik]. - 1. ponatis. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007 ([Ljubljana] : Pleško). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: O Joni san. - 700 izv. - Alma Karlin na japonskem ali Poskus odgovora na vprašanje "Je še daleč do kraja, kamor so namenjene noge spoštovane neznanke z zahoda?" / Jerneja Jezernik: str. 75-119. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-218-633-3 : 15,00 Eur (3.595 Sit)
821.112.2-32
821.112.2.09Karlin A.
929Karlin A.

COBISS.SI-ID 232117760

 

 

 

KARLIN, Alma M.
    Smrtonosni trn in druge nenavadne zgo[d]be iz Peruja in Paname / Alma Karlin ; [prevod in spremna beseda Jerneja Jezernik]. - 1. izdaja v slovenščini. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Hren). - 231 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

Prevod dela: Der Todesdorn und andere seltsame Erlebnisse aus Peru und Panama. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Alma Karlin pri potomcih Otrók Sonca in pri naslednikih vudujskih svečenikov / Jerneja Jezernik: str. 201-231. - O avtorici tudi na zavihku ov.

ISBN 86-11-17777-0
ISBN 978-86-11-17777-9 : 22,95 EUR
398.3/.4(728.7+85)
821.112.2-992

COBISS.SI-ID 229643776

 

 

 

Knjige 2009

 

JEZERNIK, Jerneja
    Alma M. Karlin, državljanka sveta : življenje in delo Alme Maximiliane Karlin (1889-1950) / Jerneja Jezernik ; [posnetki arhivskega in knjižnega gradiva iz fondov Rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 231 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Album)

Ilustr. na spojnih listih. - 4.000 izv. - Bibliografija del Alme Maximiliane Karlin: str. 223-224

ISBN 978-961-01-0887-0 : 44,94 EUR
929Karlin A.
910.4(100)

COBISS.SI-ID 247297280

 

 

Članki 2009

 

FRELIH, Marta
    Z moškim poklicem in železno voljo : Alma M. Karlin : [intervju z Marto Frelih in Jernejo Jezernik] / [besedilo in fotografije Mateja Kotnik]. - Ilustr.

V: Nedelo. - ISSN 1318-7023. - Leto 15, št. 42 (18. okt. 2009), str. 16-17.

929Karlin A.

COBISS.SI-ID 14883381

 

 Knjige 2010

 

KARLIN, Alma M.
    Smrtonosni trn in druge nenavadne zgodbe iz Peruja in Paname / Alma M. Karlin ; [prevod in spremna beseda Jerneja Jezernik]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Trzin] : NTD). - 231 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

Prevod dela: Der Todesdorn und andere seltsame Erlebnisse aus Peru und Panama. - Ilustr. na spojnih listih. - Tisk na zahtevo. - Alma Karlin pri potomcih Otrók Sonca in pri naslednikih vudujskih svečenikov / Jerneja Jezernik: str. 201-231. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-86-11-17777-9 : 19,95 Eur
398.3/.4(728.7+85)
821.112.2-992

COBISS.SI-ID 250969600

 

 

Knjige 2011

 

KARLIN, Alma M.
    Smrtonosni trn in druge nenavadne zgodbe iz Peruja in Paname [Elektronski vir] / Alma M. Karlin ; prevedla Jerneja Jezernik. - El. knjiga. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - (Zbirka e-Nova slovenska knjiga)

Način dostopa (URL): http://store.apple.com (URN): URN:NBN:SI:doc-PMGRSG6X (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PMGRSG6X (Dostop z namenskega računalnika v prostorih NUK). - Prevod dela: Der Todesdorn und andere seltsame Erlebnisse aus Peru und Panama

ISBN 978-961-01-2034-6 (ePub)
398.3/.4(728.7+85)(0.034.2)
821.112.2-992(0.034.2)

COBISS.SI-ID 259105280

 

  

Članki 2011

 

JEZERNIK, Jerneja
    Alma M. Karlin - drzna raziskovalka sveta in globin človeške duše : ženske osebnosti / besedilo Jerneja Jezernik. - Ilustr. - Fotografije iz knjige Alma M. Karlin, državljanka sveta

V: Gea. - ISSN 0353-782X. - Leto 21 (julij 2011), str. 40-45.

929Karlin A.M.

COBISS.SI-ID 15512373

 

  

Članki 2013

 

JEZERNIK, Jerneja
    Alma M. Karlin - svetovljanska pisateljica in raziskovalka globin človeške duše / [besedilo in] foto Jerneja Jezernik. - Ilustr. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 143

V: Koroški koledar .... - ISSN Y500-1811. - (2013), str. 131-143.

929Karlin A. M.

COBISS.SI-ID 51018594

 

 

Članki 2014

 

JEZERNIK, Jerneja
    Alma Karlin in Panamski prekop : "Smela sem začeti graditi svojo prihodnost. S petimi dolarji v žepu" / Jerneja Jezernik. - Ilustr.

V: Razpotja. - ISSN 2232-2582. - Letn. 5, št. 17 (jesen 2014), str. 68-72.

929Karlin A.M.:627(728.79)
627(728.79):929Karlin A.M.

COBISS.SI-ID 19243061

 

  JEZERNIK, Jerneja
    Prvi gospod tolmač Panamskega prekopa je bila Alma : 125 let po rojstvu svetovne popotnice in pisateljice Alme M. Karlin (1889-1950) in 100 let po izgradnji svetovnega čudesa Panamskega prekopa sta se njuni poti znova srečali / tekst Jerneja Jezernik ; fotografije in ilustracije hrani Narodna in univerzitetna knjižnica. - Ilustr.

V: Delo de facto. - ISSN 2232-5549. - Leto 3, št. 17 (okt. 2014), str. [38]-51.

929Karlin A.M.
910.4(100)

COBISS.SI-ID 18878517

 

  JEZERNIK, Jerneja
        Alma M. Karlin - državljanka sveta / Jerneja Jezernik

V: Rastje. - ISSN Y505-4885. - Št. 8 (2014), str. 197-210.

929Karlin A. M.

COBISS.SI-ID 288121344

 

 KARLIN, Alma M.
        Odlomek iz romana Alme M. Karlin "Mein kleiner Chinese"/"Moj mali Kitajec" : (nemški izvirnik je izšel leta 1921 pri založbi Deutsche Werkstätten v Dresdenu) / [prevod] Jerneja Jezernik. - Nasl. v kazalu: Moj mali Kitajec (odlomek)

V: Rastje. - ISSN Y505-4885. - Št. 8 (2014), str. 277-281.

821.112.2-3

COBISS.SI-ID 288194560

 

 

Knjige 2015

 

KARLIN, Alma M.

 

    Magične zgodbe starega Egipta / Alma M. Karlin ; [prevedla ter spremno besedo spisala Jerneja Jezernik]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 125 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Sanje)

 1.000 izv. - Alma M. Karlin in magija starodavnega Egipta / Jerneja Jezernik: str. 85-124

 ISBN 978-961-274-317-8

 

821.112.2-32

821.112.2.09Karlin A.

929Karlin A.

COBISS.SI-ID 276837888

 

  

KARLIN, Alma M.

 

    Magične zgodbe starega Egipta [Elektronski vir] / Alma M. Karlin ; [prevedla ter spremno besedo spisala Jerneja Jezernik]. - 2. natis. - El. knjiga. - Ljubljana : Sanje, 2015. - (Zbirka Sanje)

ISBN 978-961-274-375-8 (ePub)

821.112.2-32(0.034.2)

821.112.2.09Karlin A.(0.034.2)

929Karlin A.(0.034.2)

COBISS.SI-ID 280523776

 

Članki 2015

 

JEZERNIK, Jerneja
    Alma M. Karlin - prva gospodična tolmač v Panami / Jerneja Jezernik. - Ilustr. - Bibliografija: str. 78

V: Koroški koledar .... - ISSN Y500-1811. - (2015), str. 67-78.

929Karlin A. M.
910.4(728.79):929Karlin A. M.
627(728.79):929Karlin A. M.
COBISS.SI-ID 19284021

 

  JEZERNIK, Jerneja
    Alma in magija starodavnega Egipta / tekst Jerneja Jezernik ; foto Jerneja Jezernik, Rokopisni oddelek NUK [in] Pokrajinski muzej Celje. - Ilustr.

V: Delo de facto. - ISSN 2232-5549. - Leto 4, št. 22 (apr. 2015), str. [56]-65.

929Karlin A.M.
141.332:929Karlin A.M.
821.11.09:929Karlin A.M.
COBISS.SI-ID 19661621

 

 

Knjige 2016

 

KARLIN, Alma M.
        Najmlajša vnukinja častitljivega I Čaa / Alma M. Karlin ; prevedla, uredila in spremno besedo napisala Jerneja Jezernik. - 1. izd. - Ljubljana : Založništvo J. Jezernik, 2016 (Ljubljana : Demat). - 72 str. ; 17 cm. - (Zbirka Z Almo v svet. Kitajska ; 1)

Prevod dela: I Chaos jüngstes Enkelkind : eine Kurzgeschichte aus China. - 600 izv. - Alma M. Karlin in Najmlajša vnukinja častitljivega I Čaa / Jerneja Jezernik: str. 69-72. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94032-0-4 : 12,90 EUR
821.112.2-32
821.112.2.09Karlin A.
COBISS.SI-ID 284771072

 

 KARLIN, Alma M.
        Vodna vrba / Alma M. Karlin ; prevedla, uredila in spremno besedo napisala Jerneja Jezernik. - 1. izd. - Ljubljana : Založništvo J. Jezernik, 2016 (Ljubljana : Demat). - 177 str. ; 17 cm. - (Zbirka Z Almo v svet. Kitajska ; 2)

Prevod dela: Welkende Wasserweide : eine Erzählung aus China. - 600 izv. - Alma M. Karlin in Vodna vrba / Jerneja Jezernik: str. 173-177. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94032-1-1 : 12,90 EUR
821.112.2-32
821.112.2.09Karlin A.

COBISS.SI-ID 284771328

 

 KARLIN, Alma M.
        Vroča in grešna / Alma M. Karlin ; prevedla, uredila in spremno besedo napisala Jerneja Jezernik. - 1. izd. - Ljubljana : Založništvo J. Jezernik, 2016. - (Zbirka Z Almo v svet. Panama ; 3)

Prevod dela: Der Todesdorn

ISBN 978-961-94032-3-5
821.112.2-32
821.112.2.09Karlin A.

COBISS.SI-ID 286244096

 

 KARLIN, Alma M.
        Magični obrazi Andov / Alma M. Karlin ; prevedla, uredila in spremno besedo napisala Jerneja Jezernik. - 1. izd. - Ljubljana : Založništvo J. Jezernik, 2016. - (Zbirka Z Almo v svet. Peru ; 4)

Prevod dela: Der Todesdorn. - 600 izv.

ISBN 978-961-94032-2-8
821.112.2-32
821.112.2.09Karlin A.
COBISS.SI-ID 285793792

   

JEZERNIK, Jerneja
        Nisem le napol človek : Alma M. Karlin in njeni moški / Jerneja Jezernik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 150 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Sanje)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-274-462-5 : 21 EUR
929Karlin A.
COBISS.SI-ID 287158528

 

 

Knjige 2017

 

 JEZERNIK, Jerneja
        Nisem le napol človek [Elektronski vir] : Alma M. Karlin in njeni moški / Jerneja Jezernik. - 2. natis. - El. knjiga. - Ljubljana : Sanje, 2017. - (Zbirka Sanje)

Način dostopa (URL):
www.biblos.si

ISBN 978-961-274-499-1 (ePub)
929Karlin A.(0.034.2)

COBISS.SI-ID 289787904

 

 

DEKLEVA, Milan
        Die Weltbürgerin : Roman über Alma M. Karlin / Milan Dekleva ; aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof ; mit einem Nachwort von Jerneja Jezernik. - Klagenfurt = Celovec : Drava, 2017. - 139 str. ; 22 cm

Prevod dela: Telo iz črk - roman o Almi

ISBN 978-3-85435-836-7
821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 16610868

 

  

Članki 2017

 

JEZERNIK, Jerneja
        Alma M. Karlin in magične podobe starodavnega Egipta / Jerneja Jezernik. - Ilustr. - Viri in literatura: str. 111

V: Koroški koledar .... - ISSN Y500-1811. - 2017 (2017), str. 96-111.

821.112.2(497.4).09-92Karlin A. M.

COBISS.SI-ID 63378018

 

 

Knjige 2018

 

KARLIN, Alma M.
        Ein Mensch wird: auf dem Weg zur Weltreisenden, herausgegeben und mit einem Nachwort von Jerneja Jezernik.
Deutschsprachige Erstausgabe. - Berlin : Aviva, cop. 2018

ISBN 978-3-932338-69-4
COBISS.SI-ID: 23056437

Opombe Alma M. Karlin, die Weltreisende aus der Provinz / Jerneja Jezernik: str. 305-313